10 dnů modliteb

 

Připojte se k modlitbám od 5. do 15. ledna 2022

vždy v 18:00 v modlitěbně 

( v sobotu bude modlitební skupina v rámci dopolední bohoslužby)