Naše organizace

Čemu věříme - 28. věroučných bodů

 

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (2 Tim 3,16).

Činovníci sboru

 

Seznam sborových činovníku jednotlivých oddělení v období 2019-2020

Historie sboru

 

Časová linie vývoje sboru v Komorní Lhotce

 
**BOHOSLUŽBY  ZRUŠENY DO ODVOLÁNÍ**
CASD Komorní Lhotka 202
 

Oficiální stránky církve Adventistů sedmého dne