Činovníci sboru

Činovníci sboru v období 2016-2017

 • starší sboru:                                 Kloda Samuel

 • tajemník:                                      Raszková Petra

 • první diakon:                               Bialoň Marian

 • zástupce:                                       Bialoňová Daniela

 • pokladník:                                    Szurmanová Věra

 • zástupce:                                       Klodová Margita

 • vedoucí sobotní školy:              Rusnok Miroslav

 • zástupce:                                       Kloda Milan

 • vedoucí misie:                             Metzová Irena

 • zástupce:                                      Pavlánová Dagmar

 • vedoucí odpol.  pobožností:    Bialoň David, Raszka H. 

 • vedoucí oddělení dětí:             Bialoňová Daniela

 • zástupce:                                     – 

 • vedoucí pathfinderu:               Przywara Marek

 • vedoucí křesť. domova:          Rusnok Pavel

 • správce sboru:                           Kloda Milan

 • traktát:                                      Kotasová Jana st.

 • vedoucí oddělení zdraví:        Pavlánová Dagmar                             

 • vedoucí oddělení Adry:            Kašparová Marcela              

 • vedoucí sborového zpěvu:       Przywara Marek  

 • zástupce:                                   – 

 • vedoucí zvukařů:                      Pavlán Vlastimil

 • nástěnkář:                                  – 


členové výboru sboru: 

kazatel Staněk Karel, Starší sboru Kloda Samuel, tajemnice Raszková Petra, první diakon Bialoň Marian, pokladník Szurmanová Věra, vedoucí sobotní školy Rusnok Miroslav, vedoucí misie Metzová Irena