Historie sboru

1925                 První shromáždění v Komorní Lhotce
1948                 Začátek stavby modlitebny
1948                 Otevření modlitebny
1952                 Uzavření modlitebny
1956                 Obnovení činnosti
1966                 Přestavba I-etapa  
1994-1996      Přestavba II-etapa


V sobotu 6. července 1925 se konalo slavnostní ustavující shromáždění v domě rodiny Svrčinových. Za přítomností br. Richarda Ruhlinga, tehdejšího předsedy Unie a br. Neumana, místního kazatele, byl zorganizován sbor o devíti členech. Starším sboru byl zvolen br. Antotní Svrčina. Sbor plnil svoje poslání, šířil evangelium ve svém okolí a rostl.

Po válce se bratři a sestry shromažďovali u sestry Tomoškové. To už měl sbor 30 členů. A když jich v roce 1948 bylo téměř padesát, rozhodli se postavit vlastní modlitebnu. Stavbu zahájili 5. května 1948 a 20 listopadu 1948 byla modlitebna slavnostně otevřena a vysvěcena. Tu sobotu všechny přítomné uchvátil neobyčejný úkaz. Ke konci dopoledního kázání se ukázala nad modlitebnou duha ve tvaru věnce, ačkoli na obloze nebyl ani jediný mráček. Všichni přítomní cítili, že tímto způsobem Bůh potvrdil svoji přízeň.

Z nové modlitebny se však bratři a sestry radovali pouze čtyři roky. V roce 1952 byla Církev adventistů s.d. v tehdejším Československu postavena mimo zákon, všechny modlitebny byly zavřeny a majetek zabaven. Církev přesto žila dál a útlak ze strany státu jí neublížil. Když byla v roce 1956 činnost církve opět povolena, v samotné Komorní Lhotce měl sbor 83 členů. Nejvíce členů v historii 104 pokřtěných měl sbor v roce 1988. Nyní má sbor 81 členů.

Modlitebna byla ve své historii přestavována dvakrát, v roce 1966 a v létech  1994-1996. Při poslední přestavbě se dost zásadně změnila její podoba. Na vnitřní proměně sboru však Pán Bůh pracuje stále. Modleme se tedy za sebe a za celý náš sbor, ať Boží přízeň neztratíme. Ať milostivý Bůh požehná nás i naši službu a zachová nás pro slavný příchod Pána Ježíše Krista.