Naše organizace

Čemu věříme - 28. věroučných bodů

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (2 Tim 3,16).

Činovníci sboru

Seznam sborových činovníku jednotlivých oddělení v období 2016-2017

Historie sboru

Časová linie vývoje sboru v Komorní Lhotce

Oddělení

Pozvánky

SOBOTNÍ BOHOSLUŽBA

KAŽDOU   SOBOTU   Dopolední část  – 9:00 h Odpolední část – 14:30 h Kde: Modlitebna CASD Komorní Lhotka  

Read More

Oficiální stránky církve Adventistů sedmého dne